Ansöka

Nedan finns all information som behövs för att lämna in en ansökan. Läs igenom hela texten och kolla checklistan innan du skickar in din ansökan!

Ansökan ska kunna relatera till Fondens mål - Nordisk Fond for Bytræer støtter forskning og udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje i Norden. Fonden ønsker at stimulere og højne fagets niveau og status ved kompetenceudvikling og kompetenceformidling indenfor træartsvalg, vækstforhold, plantning, pleje, vedligeholdelse og forvaltning af bytræer. Derudover ønskes det at styrke nye initiativer, som kan stimulere hensigtsmæssig anvendelse af træer i forbindelse med nyanlæg.

Vad kan fonden bidra till - Nordisk Fond kan efter ansøgning give støtte til bl.a. følgende formål:

 • Forskning – støtte til videnskabelige undersøgelser og udviklingsinitiativer herunder afprøvninger og tests
 • Formidling - publicering af egne forskningsresultater i internationale videnskabelige tidsskrifter
 • Populær publicering i nordiske tidsskrifter på nordiske sprog af egne eller andres forskningsresultater
 • Konferencedeltagelse på internationale konferencer
 • Afholdelse af nationale konferencer med internationale bidrag – gerne med Nordisk perspektiv
 • Rejsebidrag til opsøgning af - og udveksling med - internationale forskningsmiljøer

Vem kan ansöka - Ansøgere kan være forskere eller forskningsrelaterede personer, der arbejder professionelt med bytræers vækst, plantning og pleje, samt studerende ved relevante annerkendte uddannelsesinstitutioner i Norden.

Der ydes ikke støtte til foreninger og gruppers generelle studierejser.

Ansökan – Ansøgninger må maksimalt fylde 2 A4 sider, og skal indeholde følgende:

 1. Titel
 2. Baggrund og indhold af aktiviteten
 3. Kort CV for den/de involverede
 4. Evt. metodevalg for gennemførelse af projektet/aktiviteten
 5. Planlagte resultater af fondsstøtten
 6. Planlagt formidling
 7. Tidsplan
 8. Budget, inkl. samlet finansieringsplan (det skal fremgå hvordan de ansøgte midler indgår i projektets samlede finansiering)

Storlek - Fonden har mulighed for at uddele ca. kr. 50.000,- per år. Fonden afgør suverænt om den ønsker at støtte en ansøgning helt eller delvist.

Deadline – Deadline for ansøgninger er 1. april og 1. oktober med forventet svar inden for 2 måneder.

Kontaktuppgifter och inlämning - Spørgsmål og rådgivning vedrørende ansøgninger til Fonden sendes til: Nordisk Fond for Bytræer, v/ Palle Kristoffersen, på e-mail pal@slks.dk eller 26 19 80 07

Checklista

 1. Relaterar ansökan till fondens mål?
 2. Är ansökan inom de områden som fonden kan ge bidrag till?
 3. Uppfyller personen/organisationen beskrivningen för vem som kan ansöka?
 4. Innehåller ansökan alla uppgifter som krävs utan att omfatta mer än 2 A4 sidor?
 5. Är det ansökta beloppet i storleksordningen 50 000 DKR?
 6. Är ansökan inskickad innan deadline?

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ansökan till Nordisk Fond for Bytræer
Palle Kristoffersen,
E-mail: pal@slks.dk
Tele: 0045 26–19 80 07