Historia

DK Nordisk Fond for Bytræer blev stiftet i 1990 under navnet Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer. Fonden blev stiftet for at skabe en skandinavisk parallel til den store og betydningsfulde internationale forskningsfond (Tree Research and Education Endowment (TREE) Fund), som drives af International Society of Arboriculture. Fonden blev etableret af driftige træpleje-mennesker fra de tre lande Norge, Sverige og Danmark. I tæt samarbejde med, men formelt løsrevet fra de tre nationale træplejeforeninger i de respektive lande. Fonden etablerede sig med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra hver af de tre træplejeforeninger, samt yderligere én person fra hvert af de tre lande. Disse tre personer havde særlig tilknytning til forskning og uddannelse i plantning og pleje af bytræer – eller de havde på anden måde kvaliteter til at sikre fondens kontinuitet. Formanden for fonden har altid haft en finansiel baggrund, eller en særlig tilknytning til dansk fondsadministration. I 2006 fusionerede Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer med Nordisk Anlægsgartnerlegat. Dermed udvidedes bestyrelsen til også at bestå af et medlem udpeget af de nordiske nationale anlægsgartnerforeninger. Siden 2010 har fondens formand ikke haft formel baggrund i eller tilknytning til dansk fondsadministration, hvorfor fondens kapitalmæssige administration, samt revision varetages af Nordea Fonde.

NO Fondet ble stiftet i 1990 som Skandinavisk Fond for Bytrær. I 2006 fusjonerte Fondet med Nordisk Anleggsgartnerlegat og ble dermed til Nordisk Fond for Bytrær. Norge var aktivt med i oppstarten av fondet i 1990, representert ved Knut A. Thorvaldsen fra Norsk Anleggsgartnermesterlag -NAML. Fondet etablerte seg med et styre bestående av representanter fra hver av de tre skandinaviske trepleieforeninger, samt ytterligere en person med særlig tilknytning til forskning og utdannelse innen planting og pleie av bytrær. Nordiske Fond har løpende utdelt legater til Nordiske forskere, skribenter og studenter som dermed er stimulert til å forbedre vilkårene for bytrær. De senere år har Fondet også medvirket til å avholde en internasjonal konferanse via en større donasjon på 100.000 Dkr

SV Fonden grundades 1990 som Skandinaviska fonden för Bytrær. År 2006 slogs fonden samman med Nordisk Anleggsgartnerlegat och blev därmed Nordisk Fond for Bytræer. Fonden har regelbundet delat ut stipendier till nordiska forskare, författare och studenter som på olika sätt arbetar för att förbättra villkoren stadsträd. Fonden har under de senaste åren bidragit till en internationell konferens genom en större donation på 100 000 kronor.

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ansökan till Nordisk Fond for Bytræer
Palle Kristoffersen,
E-mail: pal@slks.dk
Tele: 0045 26–19 80 07