Sponsorer

Nordisk Fond for Bytræer är stolta över att ha Kortegaards planteskole och Milford som sammarbetspartners. Kortegaards planteskole kommer skänka fonden ett fast belopp per sålt träd och Milford går varje år in med ett fast belopp. Kortegaards planteskole och Milford bidrag kommer ge Nordisk Fond for Bytræer stora tillskott som direkt går till fondens ändamål, att gynna forskning och utveckling av Bytræer!

 

Kortegaards planteskole

Milford

Om ni vill veta mer om hur ni kan stötta fonden, kontakta:

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ansökan till Nordisk Fond for Bytræer
Palle Kristoffersen,
E-mail: pal@slks.dk
Tele: 0045 26–19 80 07