Utdelningar

Utdelningar från Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer

År Belopp (DKK) Mottagare Motivering/syfte
2018 - (Ordinarie) 30 500 DKK Karin Sandberg och Vikki Bengtsson Litteraturstudie om eksotiske träarters evne til at fremme biologisk mangfoldighed
2018 - (Ordinarie) 25 000 DKK Dansk Träplejeforening Klatreworkshop i forbindelse med udstillingen Have & Landskab
2018 - (Ordinarie) 60 000 DKK Christian Nörgård Nielsen och Oliver Buhler Beskäring af tykke grene
2017 - (Student)                   3 000 DKK Kristina Hatlevoll Udgifter i forbindelse med en allerede udarbejdet Bacheloropgave
2017 - (Ordinarie)                  25 000 DKK Simon Hannus Feltarbejde i Japan til studie af stresstolerance hos Magnolier
2017 - (Ordinarie)                  50 000 DKK Forlaget Grönt Miljö Udvikle og opdatere värdisätningsnormen VAT03
2014 - (Ordinarie)                 100 000 DKK Oliver Buhler, Johan Östberg m.fl., Nordisk Tilskud til afholdelse af international videnskabelig konference om ’Structural Soils’ på Köbenhavns Universitet.
2013 - (Ordinarie)                   25 000 DKK Oliver Bühler & Morten Ingerslev, Danmark Studie af in-situ vejsaltskader
2012 - (Student)                 3 x 2 500 DKK Ellen Holmboe, Pernille Thomsen og Annemette Ravn Poulsen, Danmark  MSc om byträer
2011 - (Student)   Veronica, Sverige   
2010 - (Ordinarie)                   25 000 DKK Skov & Landskab at sikre den videnskabelige kvalitet i projektet via publicering i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift (Journal of Arboriculture and Urban Forestry).
2009 - (Ordinarie)                     25 000 DKK Iben Thomsen, Danmark Nordisk Håndbog for risikoträer
2007 - (Student)                     3 000 DKK Ana Ville Lunde, Danmark  Arkitekturen i planteskoleträer
2006 - (Student)                     3 000 DKK Guro Hessner, Norge  Solitäre träer. Landskabsvärdi, rettsverne og forvaltning
2005 - (Student)                     3 000 DKK Lina Lindgren, Sverige  Träd – en del av en helhet
2005 - (Student)                     3 000 DKK Oliver Bühler, Danmark  Growth and phenology of Tilia cordata street trees in response to different irrigation regimes
2005 - (Ordinarie)                   20 000 DKK Per Anker Pedersen, Norge et tilskud til drifts- og rejsemidler i forbindelse med gennemførelse og videreudvikling af igangsat forskningsprojekt indenfor vejbelægning og træers rodnet med namnet - Etablering av gatetrær i rotvennlig forsterkningslag
2003 - (Student)                     3 000 DKK Benedicte Julie Voltelen, Danmark  Gadetræerne i Vejle Midtby – Tilstande og muligheder
2003 - (Ordinarie)                   15 000 DKK Eero Nikinmaa, Finland Monitoring growth properties of load bearing soils and concurrent tree performance in street environment in the Viikki suburb in Helsinki
2001 - (Student)                     3 000 DKK Jannike Axlev Jørgensen, Danmark  Urbane vækstbetingelser – vedplanter i midterrabatter
2001 - (Student)                     3 000 DKK Kaja Svenneby, Norge  Treproduksjon – effekter av rotskjæring på vekst og rotstruktur
2001 - (Ordinarie)                     20 000 DKK Ib Asker Olsen, Danmark. (Statoils fond) Folder vedr. Bytræsarboretet i Hørsholm
2001 - (Ordinarie)                     15 000 DKK FSL / Thomas Randrup, Danmark (Statoils fond) till Udarbedelse af guide til plantning af bytræer
2001 - (Ordinarie)                   12 000 DKK Arne Sæbø, Norge till att utarbeta planer för ett eller flera landskapslaboratorier i Norge, efter den modell som använts i både Sverige och Danmark
2000 - (Ordinarie)                   12 000 DKK Lars Bo Pedersen, Danmark Vejsalt og gadetræer
1999 - (Student)                     5 000 DKK Lars E. A.Poulsen, Danmark  Værdisætning af træer – oplæg til en ny værdisætningsmodel for træer i Danmark
1999 - (Ordinarie)                     15 000 DKK Rune Bengtsson, Sverige ”för sitt mångåriga arbete med förädling av arter som är lämpliga att använda som stadsträd och för att genom sin bok ’Stadsträd från A till Z’ på ett utmärkt sätt fört ut dagens kunskap om arter lämpliga för urbana miljöer”
1998 - (Ordinarie)                     20 000 DKK Palle Kristoffersen, Danmark till Udarbedelse af europeisk guide om træbeskæring
1997 - (Ordinarie)                     15 000 DKK Örjan Stål, Sverige till inledande studier av trädrötters radiella kraftutveckling
1997 - (Ordinarie)                     25 000 DKK Thomas Randrup, Danmark Medel via Nykredit’s fond till ung forsker

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ansökan till Nordisk Fond for Bytræer
Palle Kristoffersen,
E-mail: pal@slks.dk
Tele: 0045 26–19 80 07