Sådan støtter du Fonden

Det er veldokumenteret at byens træer bidrager positivt til menneskers velvære, samt i større og større grad anerkendes som en væsentlig faktor til at imødegå flere af de helt store samfundsudfordringer, herunder klimakrisen. Som sponsor for Nordisk Fond for Bytræer støtter du aktivt forskning og udvikling i relation til bytræers udvælgelse, etablering, og pleje – og dermed bidrager du til at gøre vores byer grønnere og bedre at bo i.

Nordisk Fond for Bytræer blev grundlagt i 1990, og er under stadig udvikling. Fondens grundkapital forvaltes via en langsigtet forvaltningsprofil af Nordea Fonde på vegne af Fondsbestyrelsen. Grundkapitalen øges primært via årlige bidrag fra de tre Skandinaviske træplejeforeninger, samt en række virksomheder og organisationer med interesse for bytræer.

Uddelinger til forsknings- og udviklingsprojekter behandles af Bestyrelsen, og baseres på mængden og kvaliteten af ansøgninger, samt på størrelsen af de årlige afkast. Nordisk Fond har som mål at opnå en basiskapital på 2 mio DKK indenfor de kommende 4-5 år. Vi er derfor taknemmelige for alle former for bidrag – store såvel som små.

Bestyrelsen ser sig bl.a som mediator mellem forskningen og branschen. Derfor arrangerer vi møder med sponsorerne for at diskutere branschens forskninsgbehov, ligesom vi har en løbende kontakt med de Nordiske forskningsmiljøer. Bestyrelsen forsøger hermed at formidle og diskutere branchens forskningsbehov, samt hvordan Nordisk Fond for Bytræer bedst kan medvirke til at imødekomme disse via bevillinger til aktuelle og relevante forskningsprojekter.

Som sponsor for Fonden, tilbyder vi desuden at placere dit logo på Fondens hjemmeside, ligesom din virksomhed eller organisation kan anvende Fondens logo på Jeres hjemmeside. Ligeledes kan du og din virksomhed / organisation anvende Fondens logo i forbindelse med egen markedsføring.

Er du eller din virksomhed interesseret i at yde et bidrag til Fonden, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt gerne Fondens formand Thomas B. Randrup på thomas.randrup(at)slu.se, så kontakter vi dig for at drøfte mulighederne.