Bestyrelsen

Nordisk Fond for Bytræer ledes af en bestyrelse bestående af 8 personer. Bestyrelsen kan maksimalt bestå af 10 personer.
Pr. 1. januar 2024 består bestyrelsen af følgende personer, med seneste valgperiode angivet under medlemmet:

Thomas B. Randrup

Formand

Valgt af bestyrelsen for 3 år

2023– 2025

Helene Berger

Medlem

Udpeget af Norsk Trepleieforum for 2 år

2024 – 2025

Patrik Bellan

Medlem

Udpeget af Svensk Trädförening for 2 år

2023 – 2024

Mimi Hvass

Medlem

Udpeget af Dansk Træplejeforening for 2 år

2023 – 2024

Anders Matthiesen

Medlem

Udpeget af Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere for 2 år

2024 – 2025

Ingjerd Solfjeld

Særlig kyndig

Udpeget som repræsentant fra Norge for 2 år

2023 – 2024

Oliver Buhler

Særlig kyndig

Udpeget som repræsentant fra Danmark for 2 år

2024 – 2025

Johanna Deak Sjöman

Særlig kyndig

Udpeget som repræsentant fra Sverige for 2 år

2024 – 2025