Bestyrelsen

Nordisk Fond for Bytræer ledes af en bestyrelse bestående af 8 personer. Bestyrelsen kan maksimalt bestå af 10 personer.
Pr. 1. januar 2020 består bestyrelsen af følgende personer:

Thomas B. Randrup

Formand

Valgt af bestyrelsen for 3 år

2020– 2022

Helene Berger

Medlem

Udpeget af Norsk Trepleieforum for 2 år

2020 – 2021

Elisabeth Lindqvist

Medlem

Udpeget af Svensk Trädförening for 2 år

2019 – 2020

Karsten Klintø

Medlem

Udpeget af Dansk Træplejeforening for 2 år

2019 – 2020

Anders Matthiesen

Medlem

Udpeget af Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere for 2 år

2020 – 2021

Ingjerd Solfjeld

Særlig kyndig

Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Norge for 2 år

2019 – 2020

Palle Kristoffersen

Særlig kyndig

Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Danmark for 2 år

2020 – 2021

Johanna Deak Sjöman

Særlig kyndig

Udpeget af bestyrelsen som repræsentant fra Sverige for 2 år

2020 – 2021