Sådan ansøger du

Nedenfor findes informationer som er gode at kende til, før du ansøger. Læs hele teksten igennem og check checklisten inden du sender din ansøgning.

Ansøgeren skal kunne relatere til fondens formål – Nordisk Fond for Bytræer støtter forskning og udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje i Norden. Fonden ønsker at stimulere og højne fagets niveau og status ved kompetenceudvikling og kompetenceformidling indenfor træartsvalg, vækstforhold, plantning, pleje, vedligeholdelse og forvaltning af bytræer. Derudover ønskes det at styrke nye initiativer, som kan stimulere hensigtsmæssig anvendelse af træer i forbindelse med nyanlæg.

Hvad kan fonden bidrage til?

Nordisk Fond kan efter ansøgning give støtte til bl.a. følgende formål:

 • Forskning – støtte til videnskabelige undersøgelser og udviklingsinitiativer herunder afprøvninger og tests

 • Formidling – publicering af egne forskningsresultater i internationale videnskabelige tidsskrifter

 • Populær publicering i nordiske tidsskrifter på nordiske sprog af egne eller andres forskningsresultater

 • Konferencedeltagelse på internationale konferencer

 • Afholdelse af nationale konferencer med internationale bidrag – gerne med Nordisk perspektiv

 • Rejsebidrag til opsøgning af – og udveksling med – internationale forskningsmiljøer

Checklisten

 • Forholder ansøgningen sig til fondens formål?

 • Er ansøgningen inden for de områder, som fonden kan bidrage til?

 • Opfylder personen/organisationen beskrivelsen for, hvem der kan ansøge?

 • Indeholder ansøgningen alle de på krævede oplysninger uden at fylde mere end 2 A4 sider?

 • Er det ansøgte beløb i størrelsesordenen 50.000 DKK?

 • Er ansøgningen indgivet inden fristen?

Hvem kan ansøge?

Ansøgere kan være forskere eller forskningsrelaterede personer, der arbejder professionelt med bytræers vækst, plantning og pleje, samt studerende ved relevante annerkendte uddannelsesinstitutioner i Norden.

Der ydes ikke støtte til foreninger og gruppers generelle studierejser.

Ansøgningen

Ansøgninger må maksimalt fylde 2 A4 sider, og skal indeholde følgende:

 1. Titel
 2. Baggrund og indhold af aktiviteten
 3. Kort CV for den/de involverede
 4. Evt. metodevalg for gennemførelse af projektet/aktiviteten
 5. Planlagte resultater af fondsstøtten
 6. Planlagt formidling
 7. Tidsplan
 8. Budget, inkl. samlet finansieringsplan (det skal fremgå hvordan de ansøgte midler indgår i projektets samlede finansiering)

Storlek – Fonden har mulighed for at uddele ca. kr. 50.000,- per år. Fonden afgør suverænt om den ønsker at støtte en ansøgning helt eller delvist.

Deadline – Deadline for ansøgninger er 1. april og 1. oktober med forventet svar inden for 2 måneder.

Ansøg her

Ansøg her

Kort CV for den/de involverede
Størst tilladte upload: 25MB
(det skal fremgå hvordan de ansøgte midler indgår i projektets samlede finansiering)
reCAPTCHA

Kontaktoplysninger og indsendelser

Spørgsmål og rådgivning vedrørende ansøgninger til Fonden sendes til:
Nordisk Fond for Bytræer, v/ Palle Kristoffersen