Sådan ansøger du

Nedenfor findes informationer som er gode at kende til, før du ansøger. Læs hele teksten igennem og check checklisten inden du sender din ansøgning.

Bestyrelsen har sammen med Fondens sponsorer valgt fire emner som vil prioriteres i de kommende år. Disse er: Planteselektion (växtselektion), Fremtidens forvaltning, Trærødder og væxtbetingelser, samt Kompetenceudvikling og kompetenceformidling. Disse fire emner er ikke eksklusive men brede, og kan fungere som inspiration ved fremtidige ansøgninger. Se mere nederst på denne side.

 

Hvad kan fonden bidrage til?

Nordisk Fond kan efter ansøgning give støtte til bl.a. følgende formål (se også listen over prioriterede områder):

 • Forskning – støtte til videnskabelige undersøgelser og udviklingsinitiativer herunder afprøvninger og tests

 • Formidling – publicering af egne forskningsresultater i internationale videnskabelige tidsskrifter

 • Populær publicering i nordiske tidsskrifter på nordiske sprog af egne eller andres forskningsresultater

 • Konferencedeltagelse på internationale konferencer

 • Afholdelse af nationale konferencer med internationale bidrag – gerne med Nordisk perspektiv

 • Rejsebidrag til opsøgning af – og udveksling med – internationale forskningsmiljøer

Checklisten

 • Forholder ansøgningen sig til fondens formål?

 • Er ansøgningen inden for de områder, som fonden kan bidrage til?

 • Opfylder personen/organisationen beskrivelsen for, hvem der kan ansøge?

 • Indeholder ansøgningen alle de på krævede oplysninger uden at fylde mere end 2 A4 sider?

 • Er det ansøgte beløb i størrelsesordenen 50.000 DKK?

 • Er ansøgningen indgivet inden fristen?

Hvem kan ansøge?

Ansøgere kan være forskere eller forskningsrelaterede personer, der arbejder professionelt med bytræers vækst, plantning og pleje, samt studerende ved relevante annerkendte uddannelsesinstitutioner i Norden.

Der ydes ikke støtte til foreninger og gruppers generelle studierejser.

Ansøgningen

Ansøgninger bör maksimalt fylde 2 A4 sider, og skal indeholde følgende:

 1. Titel
 2. Baggrund og indhold af aktiviteter
 3. Evt. metodevalg for gennemførelse af projektet/aktiviteten
 4. Planlagte resultater af fondsstøtten
 5. Planlagt formidling
 6. Tidsplan
 7. Budget, inkl. samlet finansieringsplan (det skal fremgå hvordan de ansøgte midler indgår i projektets samlede finansiering)

Vedläg derudover et kort CV fra ansögeren

Storlek – Fonden har mulighed for at uddele ca. kr. 50.000 – 100.000 DKr per år. Fondsbestyrelsen tager stilling til evt. at støtte en ansøgning helt eller delvist.

Deadline – Deadline for ansøgninger er 1. april og 1. oktober med forventet svar inden for 2 måneder. Mindre ansögninger behandles löbende.

Ansøg her

Ansøg her

Kort CV for den/de involverede

Maximum file size: 25MB

(det skal fremgå hvordan de ansøgte midler indgår i projektets samlede finansiering)
reCAPTCHA