Tidligere uddelinger

Uddelinger fra Nordisk Fond for Bytræer

År Beløb (DKK) Modtagere Motivering
2023 – (Ordinarie) 8 000 DKK Astrid Dalum Bøgh Jensen, Danmark PhD Projekt om bytræer og geovisualisering i klimasammenhænge
2022 – (Ordinarie) 30 000 DKK Kristin Moldestad & Olve Lundeträ, Norge Stötte til publisering af feltguide for identificering af trärödder
2022 – (Student) 5 000 DKK Sanna Ignell, Sverige PhD projekt om Vegetation på skolegårde – presentation på ISA konferensen, Malmö
2020 – (Ordinarie) 26 783 DKK Björn Wiström, Sverige Forskningsprojekt om beskäring af grene. Projektet tager udgangspunkt i  Landskabslaboratoriet, Alnarp.
2019 – (Ordinarie) 30 000 DKK (via Svenska trädföreningen) Karin Sandberg og Vikki Bengtsson, Sverige Studie om Stadsträd och biologisk mångfald
2019 – (Ordinarie) 60 000 DKK Christian Nörgård Nielsen & Oliver Buhler, Danmark Forskningsprojekt om beskäring af tykke grene. Projektet tager udgangspunkt i Byträsarboretet i Hörsholm.
2018 – (Ordinarie) 25 000 DKK Dansk Træplejeforening, Danmark Bidrag til afholdelse af klatreworkshop i forbindelse med udstillingen Have & Landskab, 2019.
2017 – (Student) 3 000 DKK Kristina Hatlevoll, Norge Trær for gatemiljø, valg av treslag til Bygdøy Alle
2017 – (Ordinarie) 25 000 DKK Simon Hannus, Sverige Feltarbejde i Japan til studie af stresstolerance hos Magnolier
2017 – (Ordinarie) 50 000 DKK Forlaget Grönt Miljö, Danmark Udvikle og opdatere värdisätningsnormen VAT03
2014 – (Ordinarie) 100 000 DKK Oliver Buhler, Johan Östberg m.fl., Nordisk Tilskud til afholdelse af international videnskabelig konference om
’Structural Soils’ på Köbenhavns Universitet.
2013 – (Ordinarie) 25 000 DKK Oliver Bühler & Morten Ingerslev, Danmark Studie af in-situ vejsaltskader
2012 – (Ordinarie) 3 x 2 500 DKK Ellen Holmboe, Pernille Thomsen og
Annemette Ravn Poulsen, Danmark
MSc om byträer
2011 – (Student) 4 000 DKK Veronica Jonander, Sverige Fremtidens stadsträ för en fungerende grönstruktur
2010 – (Ordinarie) 25 000 DKK Skov & Landskab, Danmark at sikre den videnskabelige kvalitet i projektet via publicering
i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift
(Journal of Arboriculture and Urban Forestry).
2009 – (Ordinarie) 25 000 DKK Iben Thomsen, Danmark Nordisk Håndbog for risikoträer
2007 – (Student) 3 000 DKK Ana Ville Lunde, Danmark Arkitekturen i planteskoleträer
2006 – (Student) 3 000 DKK Guro Hessner, Norge Solitäre träer. Landskabsvärdi, rettsverne og forvaltning
2005 – (Student) 3 000 DKK Lina Lindgren, Sverige Träd – en del av en helhet
2005 – (Student) 3 000 DKK Oliver Bühler, Danmark Growth and phenology of Tilia cordata street trees in response
to different irrigation regimes
2005 – (Ordinarie) 20 000 DKK Per Anker Pedersen, Norge et tilskud til drifts- og rejsemidler i forbindelse med gennemførelse og
videreudvikling af igangsat forskningsprojekt indenfor vejbelægning
og træers rodnet med namnet
– Etablering av gatetrær i rotvennlig forsterkningslag
2003 – (Student) 3 000 DKK Benedicte Julie Voltelen, Danmark Gadetræerne i Vejle Midtby – Tilstande og muligheder
2003 – (Ordinarie) 15 000 DKK Eero Nikinmaa, Finland Monitoring growth properties of load bearing soils and concurrent
tree performance in street environment in the Viikki suburb in Helsinki
2001 – (Student) 3 000 DKK Jannike Axlev Jørgensen, Danmark Urbane vækstbetingelser – vedplanter i midterrabatter
2001 – (Student) 3 000 DKK Kaja Svenneby, Norge Treproduksjon – effekter av rotskjæring på vekst og rotstruktur
2001 – (Ordinarie) 20 000 DKK Ib Asker Olsen, Danmark.
(Statoils fond)
Folder vedr. Bytræsarboretet i Hørsholm
2001 – (Ordinarie) 15 000 DKK FSL / Thomas Randrup,
Danmark (Statoils fond)
till Udarbedelse af guide til plantning af bytræer
2001 – (Ordinarie) 12 000 DKK Arne Sæbø, Norge till att utarbeta planer för ett eller flera landskapslaboratorier i Norge,
efter den modell som använts i både Sverige och Danmark
2000 – (Ordinarie) 12 000 DKK Lars Bo Pedersen, Danmark Vejsalt og gadetræer
1999 – (Student) 5 000 DKK Lars E. A.Poulsen, Danmark Værdisætning af træer – oplæg til en ny værdisætningsmodel
for træer i Danmark
1999 – (Ordinarie) 15 000 DKK Rune Bengtsson, Sverige ”för sitt mångåriga arbete med förädling av arter som är lämpliga
att använda som stadsträd och för att genom sin bok ’Stadsträd
från A till Z’ på ett utmärkt sätt fört ut dagens kunskap om
arter lämpliga för urbana miljöer”
Column 1 Value 31 Column 2 Value 31 Column 3 Value 31 Column 4 Value 31

Kontaktoplysninger og indsendelser

Spørgsmål og rådgivning vedrørende ansøgninger til Fonden sendes til:
Nordisk Fond for Bytræer, v/ Ingjerd Solfjeld